خوشنویسی انگلیسی سوره الناس به خط مرتضی نوری

 

این خط با خودکار معمولی نوشته شده است قسمت های قوت و ضعف در صورت زوم کردن کاملا مشخص می شود

/ 0 نظر / 129 بازدید