فضل

 هرچه بخواهند در اختیار دارند و بیش از خواستنشان نیز نزد ما هست (ق/۳۵)، که در این دو آیه بیان کرده که او از ثواب آن قدر می دهد، که یک مقدارش در مقابل عمل قرار می گیرد، و بیشترش در مقابل عملی قرار نمی گیرد، و این همان فضل است.

تفسیر المیزان/ج۱۶/ص۴۹۵

/ 0 نظر / 35 بازدید